Φωτογραφίες 

Studio 1 

Studio 2 

Studio 3 

Studio 4 

Διαμέρισμα δύο δωματίων